Site icon KADIN Jawa Tengah

ATA Carnet

Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) Carnet adalah dokumen untuk kegiatan pemasukan (impor) barang sementara dan pengeluaran (ekspor) barang sementara. Secara sederhana ATA Carnet diistilahkan sebagai “Paspor untuk Barang”.

Syarat Penggunaan

Pengguna ATA Carnet

Manfaat ATA Carnet

Contoh Dokumen ATA Carnet

Formulir ATA Carnet

Exit mobile version